Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ke 435/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-09-02

Wniosek w przedmiocie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

I SA/Wa 934/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie do kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Z. w przedmiocie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej

II SA/Rz 414/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-09-04

Wniosek w przedmiocie przystąpienia do scalania i podziału nieruchomości,