Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 725/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi M. L. - W. na naruszenie prawa przez Radę Miasta Krakowa przy wydawaniu uchwał w sprawie sprzedaży lokali użytkowych i w sprawie zbywania lokali mieszkalnych przez Gminę Miejską Kraków

II SA/Kr 1183/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-02-10

Wniosek w przedmiocie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Kraków

II SA/Kr 1184/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-02-10

Wniosek w przedmiocie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

II SA/Gd 891/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-03-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie skargi na niegospodarność

II SA/Ke 686/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-12-20

Wniosek w przedmiocie sprzedaży nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Dąbrowskiego (dz. nr 1517/9

II SA/Kr 1183/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-10-31

Wniosek skarżącej o zwolnienie od kosztów i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi M. L. na naruszenie prawa przez Radę Miasta Krakowa przy wydawaniu uchwał w sprawie sprzedaży lokali użytkowych i w sprawie zbywania lokali mieszkalnych przez Gminę Miejską Kraków

II SA/Ke 689/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-11-19

Wniosek Stowarzyszenia o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kielce Nr XXXI/589/2012

II SA/Ke 683/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-12-07

Wniosek w przedmiocie nabycia nieruchomości

II SA/Ke 689/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-12-31

Wniosek w przedmiocie oddania w użytkowanie części zabudowanej nieruchomości i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

II SA/Ke 687/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-12-17

Wniosek w przedmiocie sprzedaży nieruchomości położonej w K. przy ul. W.
1   Następne >   3