Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 2065/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta S. w przedmiocie należytego wykonywania zadań dotyczących poboru opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów

I SA/Wa 2065/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta S. w przedmiocie nienależytego wykonywania zadań dotyczących poboru opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów

I SA/Wa 934/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Z. w przedmiocie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej

I SA/Wa 934/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie do kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Z. w przedmiocie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej