Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SO/Bk 4/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-03-05

Wniosek w przedmiocie opinii w sprawie wstępnego podziału działki

II SAB/Bk 43/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-01-08

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy S. w przedmiocie opinii w sprawie wstępnego podziału nieruchomości