Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SAB/Sz 34/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-03-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. B. na przewlekłość postępowania Wojewody Z. w przedmiocie rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu mienia pozostawionego poza granicami kraju

II SA/Kr 893/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-06-29

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 1616/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skarg E. P. i J. D. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Kr 113/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-08-13

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wszczęcia postępowania scaleniowego

I SA/Wa 1473/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Wr 710/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-10-29

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji umarzającej postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości

II SA/Gl 338/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-08-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Śląskiego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów w kwestii sprzeciwu skarżącego od postanowienia starszego referendarza sądowego WSA w Gliwicach o oddaleniu wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

II SA/Kr 629/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-06-11

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SAB/Wr 33/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-07-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi A.B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Dolnośląskiego w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Wr 79/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-06

Skarga H. Z. na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
1   Następne >   2