Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gl 79/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie scalenia gruntów na skutek wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata z urzędu

II SAB/Gl 48/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-08-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami kraju w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego

II SA/Gl 599/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia trwałego zarządu nieruchomości na skutek sprzeciwu skarżącego J. R. od postanowienia referendarza sądowego oddalającego wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym

II SA/Gl 584/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość wydzieloną w wyniku podziału nieruchomości w kwestii wniosku strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Gl 79/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie scalenia gruntów w kwestii wniosku skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

II SA/Gl 338/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-08-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Śląskiego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów w kwestii sprzeciwu skarżącego od postanowienia starszego referendarza sądowego WSA w Gliwicach o oddaleniu wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu