Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich X

I SA/Wa 1616/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skarg E. P. i J. D. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1473/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania