Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich X

II SAB/Wr 69/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-01-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia z kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej

I SA/Wa 1211/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi M. M. na decyzje Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o przywrócenie terminu do wystąpienia z roszczeniem o ustanowienie własności czasowej

I SA/Wa 1211/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi M. M. na decyzje Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o przywrócenie terminu do wystąpienia z roszczeniem o ustanowienie własności czasowej

I OZ 1134/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość

I OZ 265/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania

I SA/Wa 1716/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy oddania w użytkowanie wieczyste części gruntu nieruchomości [...]

I SA/Wa 1716/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy oddania w użytkowanie wieczyste części gruntu nieruchomości [...]

I SA/Wa 1723/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 1723/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 2218/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi B.K. i W.K. na decyzje Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania
1   Następne >   3