Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

II SA/Wr 735/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-12-09

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynków i budowli

II SA/Wr 734/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-12-09

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynków i budowli

II SA/Łd 31/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-06-18

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej

II SA/Lu 791/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-09-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję W. L. w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości