Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 525/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-23

Wniosek w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 774/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-23

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania decyzji

II SA/Kr 1031/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-19

Wniosek w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu

II SA/Kr 795/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-26

Wniosek w przedmiocie ustalenia linii brzegowej potoku

II SA/Kr 1257/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-24

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania