Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gd 43/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-06-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu A Sp. z o.o. na lata 2014-2015

II SA/Gd 43/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-11-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu A Sp. z o.o. na lata 2014

II SA/Gd 43/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu A Sp. z o.o. na lata 2014

II SA/Gd 43/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-01-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągów Miejskich Sp. z o.o. na lata 2014-2015

II SA/Gd 206/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-07-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza w sprawie odprowadzania wód gruntowych i opadowych