Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 1290/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wójta Gminy C. , znak [...] w przedmiocie odmowy wydania decyzji zobowiązującej do przebudowy

II SAB/Lu 22/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-03-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie zaopatrzenia w wodę na skutek wniosku G. K. o przyznanie prawa pomocy