Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SAB/Gd 70/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-03-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II OZ 88/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Sułoszowa

II SO/Gl 1/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-04-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia fachowego pełnomocnika - adwokata z urzędu lub radcy prawnego z urzędu

II SA/Gd 947/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-03-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na działania Wójta Gminy w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SAB/Gd 70/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-04-16

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi M. W. na Bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych

II SA/Gd 947/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-04-16

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi M. W. na działania Wójta Gminy w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych

IV SAB/Wa 143/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy C. w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Kr 47/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-26

Wniosek J.K. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy S.

II SAB/Gd 30/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-07-04

Wniosek w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie