Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6099 Inne o symbolu podstawowym 609 X

II SA/Gd 93/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-02-04

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II SA/Lu 600/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wybudowania przyłącza kanalizacyjnego i elektroenergetycznego, wypłaty odszkodowania oraz przebudowy sieci kanalizacyjnej i kabli energetycznych

II SA/Rz 42/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-02-01

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania,

IV SA/Wa 913/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie określenia opłaty za pobór wód podziemnych

II SAB/Gd 38/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie cofnięcia zezwolenia w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

II SA/Wr 540/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-12-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. z dnia[...] nr [...] w przedmiocie ustalenia linii brzegu potoku

IV SA/Wa 912/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie określenia opłaty za pobór wód podziemnych

II SAB/Gd 38/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-02-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie cofnięcia zezwolenia w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

IV SA/Wa 915/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie określenia opłaty za pobór wód podziemnych

IV SA/Wa 917/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie określenia opłaty za pobór wód podziemnych
1   Następne >   2