Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6099 Inne o symbolu podstawowym 609 X

II SA/Kr 780/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-20

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za przyłącz do wodociągów

II SA/Kr 1311/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-06

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Kr 1379/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia ugody

II SAB/Kr 47/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-11-14

Wniosek J.K. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy S.

II SAB/Kr 47/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-07-15

Wniosek J. K. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie skargi na bezczynność Wójta Gminy Sułoszowa

II SA/Kr 945/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-10-17

Wniosek Spółki [...] w P. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie skargi na niewykonanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w N. wyroku WSA w Krakowie w sprawie o sygn. III SA/Kr 948/08

II SAB/Kr 144/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-09

Wniosek J.P. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z.

II SA/Kr 1311/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-05-14

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Kr 795/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-26

Wniosek w przedmiocie ustalenia linii brzegowej potoku

II SAB/Kr 168/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-05-31

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu Zarządowi Spółki Wodno - Kanalizacyjnej w P. w sprawie skargi na bezczynność SKO w N.
1   Następne >   3