Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Skarżony Wojewoda X

II SAB/Łd 150/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie uznania za stronę postępowania