Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Kr 138/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc czerwiec 2004r.

I SA/Kr 822/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-22

Skarga na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji

I SA/Kr 90/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za miesiąc maj 2005 r.

I SA/Kr 85/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za miesiąc listopad 2004 r.

I SA/Kr 93/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za miesiąc sierpień 2005 r.

I SA/Kr 89/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za miesiąc kwiecień 2005 r.

I SA/Kr 84/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za miesiąc październik 2004 r.

I SA/Kr 143/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc listopad 2004r.

I SA/Kr 203/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-24

Skarga 'M' Spółka jawna w likwidacji w O., M. G. - H., R. H. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc styczeń 2002 r.

I SA/Kr 332/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności za zaległości płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych za styczeń, marzec, kwiecień i maj 2002 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   14