Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Gl 873/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-12-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezydenta Miasta Z. w przedmiocie ulgi płatniczej

I SA/Bd 437/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-01-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu postanowił odmówić przyznania prawa pomocy

III SAB/Wa 5/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-25

Skarga E. S. na bezczynność Prezydenta W. w sprawie rozpatrzenia wniosku o zwolnienie od uiszczenia opłaty skarbowej