Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SAB/Lu 2/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-04-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta w przedmiocie

I SA/Gl 1238/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta C. w przedmiocie stawek opłaty targowej za 2014 r. w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym

I SA/Gd 1597/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-03-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

III SA/Wa 2639/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta W. w przedmiocie opłat za odbiór odpadów komunalnych

I SA/Gd 1598/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-02-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

III SO/Wa 9/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-23

Wniosek w przedmiocie wniosku o wymierzenie grzywny Radzie Miasta Z.

III SO/Wa 8/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-06

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.

I SA/Gd 1597/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-01-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

I SA/Ol 371/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-08-06

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Gd 1598/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-05-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Ustka w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
1   Następne >   +2   4