Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gd 1597/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-03-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

I SA/Gd 1598/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-02-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

I SA/Gd 1597/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-01-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

I SA/Gd 1598/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-05-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Ustka w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

I SA/Gd 1596/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-02-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty

I SA/Gd 1052/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-01-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Bytowie w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2015

I SA/Gd 1052/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-12-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w przedmiocie rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2015

I SA/Gd 1052/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-02-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2015