Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Po 3/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-05-09

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2007r.

I SAB/Po 3/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-08-18

Wniosek JB o zwolnienie od kosztów sądowych i o ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy L w sprawie podatku od nieruchomości za 2007r.

I SAB/Po 4/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-05-09

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2007r.

I SAB/Po 4/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-08-18

Wniosek JB o zwolnienie od kosztów sądowych i o ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w sprawie podatku od nieruchomości za 2007r.

I SAB/Po 6/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-09-05

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2004r.

I SAB/Po 6/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-08-20

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2004r.

VIII SA/Wa 628/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy P. w przedmiocie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku rolnym za 2005 r.

II FPP 2/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy P. w sprawie podatku od nieruchomości