Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Ke 654/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-03-14

Skarga M. M. na postanowienie Wojewody Ś. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

I SA/Ke 654/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-02-12

Wniosek w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym z a r z ą d z a pozostawić wniosek bez rozpoznania.

I SA/Po 440/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-06-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie orzeczenia o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji dotyczącej rozłożenia na raty spłaty zadłużenia z tytułu zwrotu przyznanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej