Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SAB/Kr 94/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-28

Wniosek K. S. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie skargi na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

II SA/Kr 5/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-25

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew

II SA/Kr 1014/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-07

Wniosek w przedmiocie sprostowania omyłki

II SA/Kr 434/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-19

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej za usunięcia drzewa bez wymaganego zezwolenia

II SA/Kr 1069/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-19

Wniosek w przedmiocie rozłożenia na raty kary pieniężnej

II SA/Kr 34/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-23

Wniosek w przedmiocie odroczenia płatności opłaty za korzystanie ze środowiska,

II SA/Kr 1013/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-07

Wniosek w przedmiocie nakazu usunięcia odpadów

II SA/Kr 1056/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-28

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie drzewa