Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 584/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-01-16

Wniosek w przedmiocie unieszkodliwiania odpadów

II OZ 1118/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi Stowarzyszenia [...] w B. na pismo Prezydenta Miasta B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Bk 584/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-04-04

Skarga S. F. Z. w B. na pismo Prezydenta Miasta B. w przedmiocie unieszkodliwiania odpadów

II SA/Bk 584/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-07-03

Wniosek w przedmiocie unieszkodliwiania odpadów

II SAB/Bk 21/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-06-03

Wniosek w przedmiocie wniosków o wyłączenie organu w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia