Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 1091/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-02-08

Wniosek w przedmiocie przejęcia przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych

II SA/Ke 531/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy z dnia [...] nr: [...]w przedmiocie udziału mieszkańców gminy w budowie kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków

II SA/Ol 853/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-11-02

Wniosek w przedmiocie przyjęcia przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych

II SA/Ol 854/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-11-02

Wniosek w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych

II SA/Ol 855/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-11-02

Wniosek w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych

II SA/Ol 852/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-11-02

Wniosek w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

II OZ 411/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Gietrzwałd , Nr XXXII/328/2009 w przedmiocie przejęcia przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych

II SA/Ol 1091/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-04-07

Wniosek w przedmiocie przejęcia przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych