Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 261/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-03-30

Wniosek w przedmiocie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi

II SA/Bk 261/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-05-29

Wniosek w przedmiocie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi

II SAB/Bk 54/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-09-13

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

II SAB/Bk 76/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-02-14

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego

II SAB/Bk 76/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-07-11

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy N. w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego