Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III SA/Lu 462/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-12-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sądowych w całości w sprawie ze skargi na decyzję Prorektora Uniwersytetu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o uchylenie decyzji ostatecznej w przedmiocie wyznaczenia terminu ustnego zaliczenia komisyjnego

I SA/Wa 576/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie odmowy częściowego umorzenia kredytu studenckiego

I SA/Wa 575/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie odmowy częściowego umorzenia kredytu studenckiego

IV SA/Po 693/06 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-03-18

Skarga J. R. na decyzję Rektora Uniwersytetu w przedmiocie opłaty za studia

IV SO/Po 4/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-06-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata

IV SO/Po 5/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-06-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata

VIII SAB/Wa 11/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Gminy w M.

II SA/Bd 652/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-10-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie z jego skargi P. P. na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] im. [...] w przedmiocie skreślenia z listy studentów

IV SA/Wr 650/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-15

Wniosek w przedmiocie odmowy przyjęcia na IV rok studiów

IV SA/Wr 74/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-07-01

Skarga o wznowienie postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 107/06 zakończonej prawomocnym wyrokiem WSA we W.
1   Następne >   +2   +5   11