Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III SA/Kr 1340/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-27

Wniosek w przedmiocie odmowy przyjęcia na l rok studiów

III SA/Kr 954/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-05

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do rejestracji w systemie ERK

III SA/Kr 423/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-30

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania