Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Wa 773/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie przekazania według właściwości

IV SA/Wa 519/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie przekazania wniosku o wznowienie postępowania według właściwości

IV SA/Wa 615/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze D. W. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości