Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wa 80/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie niewykonania uchwały

IV SAB/Wa 133/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy z zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta W. polegającą na nieprzekazaniu kopii dokumentów