Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 645/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego

II SA/Rz 634/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-11-18

Wniosek w przedmiocie zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

II SA/Ke 15/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-09-19

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 330/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

II OZ 1126/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ke 477/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-09-25

Wniosek w przedmiocie prowadzenia przez Wójta Gminy postępowania w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ke 15/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-02-08

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Lu 559/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie II SA/Lu 605/06

II SA/Ke 15/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-04-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego

II SA/Po 301/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-01-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   3