Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 1319/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-21

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 319/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-26

Wniosek w przedmiocie odmowy wniesienia pod obrady Rady Gminy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 319/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-17

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi J. W. w przedmiocie odmowy wniesienia pod obrady rady gminy projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyznaje adwokatowi A. Z. ze środków budżetowych WSA w Warszawie kwotę 120 (sto dwadzieścia) zł, powiększoną o kwotę 26,40 zł (dwadzieścia sześć złotych czterdzieści groszy) stanowiącą równowartość kwoty p...

II SA/Kr 649/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-08-24

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gl 990/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-12-09

Sprawa ze skargi Z. D. na niewykonanie wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Z. D. uchwałę Rady Gminy M. nr 209/XXXI/2005 w przedmiocie zarzutów w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

II SA/Gl 585/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwestii wniosku skarżącego W. D. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

II SA/Gl 992/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-10-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

IV SA/Po 948/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-12-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Tarnowo Podgórne w przedmiocie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Bd 236/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-10-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Chmielnikach, we wsi Brzoza, gmina Nowa Wieś Wielka

II SA/Gl 585/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-08-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwestii wniosku skarżącego
1   Następne >   2