Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SO/Wa 1/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy J. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 1519/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 223/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-08-05

Wniosek w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka

II SA/Kr 1106/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-10-07

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kościelisko w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościelisko

IV SA/Po 948/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-06-14

Wniosek w przedmiocie przyznania kosztów zastępstwa prawnego

IV SA/Po 948/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-01-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Tarnowo Podgórne w przedmiocie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 1753/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-12-16

Wniosek A.K.-J. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie skargi na uchwałę Rady Gminy Kościelisko Nr XXXVI/235/10

II SA/Gd 762/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-10-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SO/Wa 29/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi P. S. na pismo Rady Gminy S. w przedmiocie zmiany przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 569/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-08-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   2