Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gd 788/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-02-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 209/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-12

Wniosek w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Zacisza we W.

II OZ 469/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-15

Zażalenie na zarządzenie sędziego WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w K.

II SA/Gd 423/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-04-15

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 423/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-05-21

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 606/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-04-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy B.

II SA/Gd 606/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-02-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Nr [...] przedmiocie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

II SA/Gd 674/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-11-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 788/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-04-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 205/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-09-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   4