Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Ke 27/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-06-21

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Lu 557/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-09-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; w zakresie wniosku o przyznanie prawa pomocy

II SA/Go 963/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-03-27

Wniosek w przedmiocie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy

II SA/Go 100/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-03-27

Wniosek w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

IV SA/Wa 170/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie skargi T. K. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt IVSA 4275/02 r.

II SA/Wr 50/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-02-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na niewykonanie przez Radę Miejską W. wyroku NSA w Warszawie z dnia ....

II SA/Łd 1129/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-03-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej S. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SO/Kr 26/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-07

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi K.G. o wymierzenie grzywny Radzie Miasta G.

II SA/Gd 771/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-01-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 349/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-04-27

Wniosek K.G. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi K.G. i M.G. na niewykonanie wyroku WSA w Krakowie w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 1376/04
1   Następne >   +2   4