Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 3413/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Po 46/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-05-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia pełnomocnika z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Ś. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na ternie Gminy i Miasta Ś. dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: S. , S., L., R. , S. K., Ś. i S.

IV SA/Po 46/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-01-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na ternie Gminy i Miasta Ś. dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: S., S., L., R., S. K., Ś. i S.

IV SA/Wa 1566/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-24

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym w drugiej instancji w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ol 463/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-03-07

Skarga J.U. i W.U. na uchwałę Rady Miejskiej w '[...]' w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Po 383/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-08-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Po 383/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-08-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 212/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-17

Skarga na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Sz 359/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-08-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Szczecin w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Gumieńce

II SA/Lu 703/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-03-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie w całości od wpisu sądowego od skargi kasacyjnej i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta P. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   2