Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gd 657/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-05-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie przystąpienia do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów

II SA/Gd 771/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-04-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 788/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-02-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 73/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-04-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 624/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-09-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 423/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-04-15

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 423/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-05-21

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gd 606/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-04-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy B.

II SA/Gd 606/06 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-02-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Nr [...] przedmiocie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

II SA/Gd 674/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-11-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   4