Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Kr 632/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-11

Wniosek w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 825/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-08-28

Wniosek w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SO/Kr 26/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-07

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi K.G. o wymierzenie grzywny Radzie Miasta G.

II SA/Kr 349/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-04-27

Wniosek K.G. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi K.G. i M.G. na niewykonanie wyroku WSA w Krakowie w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 1376/04

II SA/Kr 825/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-06-13

Wniosek w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 352/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-30

Wniosek w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 504/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-18

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 1130/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-14

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiska Krynica

II SA/Kr 722/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta K w przedmiocie rozpatrzenia zarzutów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru C. w K.

II SA/Kr 349/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-07

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi K.G. oraz M.G. na niewykonanie przez Radę Miasta G. wyroku WSA w Krakowie w sprawie o sygn. akt II SA Kr 1376/04
1   Następne >   3