Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 557/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-09-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; w zakresie wniosku o przyznanie prawa pomocy

II SA/Lu 843/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-08-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta K. D. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Lu 680/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-10-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Lu 255/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-10-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy w zakresie wniosku M. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata

II SA/Lu 255/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-02-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy

II SA/Lu 843/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-09-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w Kazimierzu Dolnym w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; w zakresie sprzeciwu od postanowienia starszego referendarza sądowego , sygn. akt II SA/Lu 843/12

II SA/Lu 703/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-11-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od wpisu sądowego od wniesionej skargi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta P. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Lu 703/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-03-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie w całości od wpisu sądowego od skargi kasacyjnej i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta P. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Lu 702/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-03-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie w całości od wpisu sądowego od skargi kasacyjnej i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta P. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Lu 702/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-11-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od wpisu sądowego od wniesionej skargi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta P. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego