Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Wa 1252/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 420/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 1060/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Z. w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego