Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SO/Bk 8/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-12-17

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Wójtowi Gminy N.

II SAB/Kr 5/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-21

Wniosek J. i S. S. o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata z urzędu w sprawie wymierzenia organowi grzywny

II SAB/Bk 39/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-10-01

Wniosek w przedmiocie bezczynności w sprawie niewydania w terminie decyzji o warunkach zabudowy