Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Gd 745/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-04-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie nieodpłatnego przejęcia na własność nieruchomości do zasobu mienia komunalnego gminy

II SA/Lu 286/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-06-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie w części od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie sprzedaży bezprzetargowej działki gminnej

II OZ 882/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Dębnica Kaszubska nr [...] w przedmiocie nieodpłatnego przejęcia na własność nieruchomości do zasobu mienia komunalnego gminy

II OZ 883/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Dębnica Kaszubska nr [...] w przedmiocie nieodpłatnego przejęcia na własność nieruchomości do zasobu mienia komunalnego gminy