Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 344/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-07-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wójta Gminy w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przejęcia gospodarstwa rolnego na własność Skarbu Państwa za świadczenie emerytalne