Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Sz 941/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-01-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie z Jej skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania wznowieniowego w przedmiocie wymiany i scalenia gruntów

II SA/Po 209/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-07-03

Wniosek w przedmiocie odtworzenia dokumentu

II SA/Rz 734/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-01-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody, w sprawie scalenia gruntów we wsi [...], -

II SA/Ol 431/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-10-28

Wniosek w przedmiocie wydania orzeczenia o wykonanie aktu nadania gospodarstwa

II SA/Rz 734/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-01-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz o ustanowienie adwokata, w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody, w sprawie scalenia gruntów we wsi P. w gminie P., -

II SA/Rz 734/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-01-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody, w sprawie scalenia gruntów we wsi P. w gminie P., -

II SA/Rz 734/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-02-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody, w sprawie scalenia gruntów we wsi P., -

II SA/Rz 734/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-02-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody, w sprawie scalenia gruntów we wsi P., -

II SA/Rz 734/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-02-15

Wniosek o przyznanie kosztów udzielenia pomocy prawnej, skarżącemu J. S. w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, wszczętym ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów,

II OZ 1331/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Warmińsko - Mazurskiego oku, nr [...] w przedmiocie wydania orzeczenia o wykonaniu aktu nadania gospodarstwa
1   Następne >   +2   5