Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Rz 734/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-11-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody, w sprawie scalenia gruntów we wsi P. w gminie P., -

II SA/Rz 734/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-12-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody, w sprawie scalenia gruntów we wsi P. w gminie P., -

II SA/Rz 734/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-12-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody, w sprawie scalenia gruntów we wsi P. w gminie P., -

II SA/Gl 1030/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-01-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata z urzędu

II SA/Rz 641/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-11-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II SA/Rz 641/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-12-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów