Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Kr 1557/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-09

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Rz 441/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-05-21

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wymiany gruntów

II SA/Kr 753/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-10-10

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia postępowania

II SA/Ke 275/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-07-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy uznania za wspólnotę gruntową

II SA/Ke 275/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-09-12

Skarga Rady Sołeckiej Sołectwa [...] na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy uznania za wspólnotę gruntową

II SA/Łd 960/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-11-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie scalania gruntów