Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Bd 29/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-08-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie nierozpoznania wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości postanowił zwolnić od kosztów sądowych

II SAB/Łd 26/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-12-31

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia zażalenia w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie zwrotu nieruchomości

II SAB/Gl 2/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta K. w przedmiocie niezałatwienia sprawy o zwrot wywłaszczonej nieruchomości w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych