Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SA/Wa 2378/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I SA/Wa 2011/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Gl 1488/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie udostępnienia nieruchomości w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych

I SA/Wa 1562/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II SA/Ol 52/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-04-02

Wniosek w przedmiocie wyznaczenia terminu do wydania decyzji w sprawie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości

II SA/Bk 973/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-12-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte nieruchomości

II SAB/Łd 104/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-09-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J.B. na przewlekłość postępowania Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Bd 854/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-01-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości postanowił: oddalić wniosek.

I SA/Wa 2011/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Ol 220/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-04-16

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na zajęcie nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   14