Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Bk 103/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-01-09

Skarga C. S. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

IV SA/Wa 1792/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości

II SA/Gl 849/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata z urzędu.

II SA/Kr 1173/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-15

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] znak: [...] przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

II SA/Bd 927/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-04-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji

II SA/Bd 927/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-04-25

Skarga G. P. i S. P. na postanowienie Wojewody w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji

II SA/Łd 108/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-05-15

Skarga Z. K. na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

IV SA/Wa 2857/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-16

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania

II SA/Kr 414/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-09

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania

IV SA/Wa 2921/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-16

Skarga M.T. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   14