Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SA/Rz 482/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-07-22

Wniosek w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,

II SA/Rz 483/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-11-25

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie zawiązania przez Powiat [...] spółki 'Centrum Zdrowia [...]' Sp. z o.o.

II SA/Rz 483/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-08-12

Wniosek w przedmiocie zawiązania przez Powiat Spółki pod firmą 'Centrum Medyczne [...]' Sp. z o.o.

II SA/Rz 482/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-08-12

Wniosek w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej